Pribatutasun-politika

Pribatutasun-politika hau aplikagarria da Kongresu eta Ekitaldietako Enpresa Antolatzaile Profesionalen Euskal Elkarteak (aurrerantzean "Enpresa") bere webguneen, app-aren eta enpresak datu pertsonalak tratatzen dituen beste edozein bitarteko elektroniko edo plataforma digitalen barruan datu pertsonalak tratatzeko.

1.- Datuen tratamenduaren arduraduna

Biltzar eta Ekitaldietako Enpresa Antolatzaile Profesionalen Euskal Elkartea.Helbidea: Telesforo Aranzadi, 2-1. esk. 48008 (Bilbo); IFK zenbakia: G95797296. Harremanetarako helbide elektronikoa: info@opce.eus da emandako datuen tratamenduaren arduraduna, eta jakinarazten dugu datu horiek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera tratatuko direla.

2.- Datuen tratamenduaren legitimazioa

Zure datuak tratatzeko legitimazioa erabiltzaileak emandako baimena da. Erabiltzaileek, dagokien laukitxoa markatuta, berariaz eta argi eta garbi onartzen dute beren datuak beharrezkoak direla zerbitzu-emaileak egindako eskaerari erantzuteko. Erabiltzaileak bermatzen du emandako datu pertsonalak egiazkoak direla eta horien edozein aldaketa jakinarazteko ardura hartzen du.

Web zerbitzuaren bidez eskatutako datu guztiak nahitaezkoak dira, zerbitzua emateko beharrezkoak baitira. Datu guztiak ematen ez badira, ez da bermatzen zerbitzu-emaileak ematen dion informazioa eta zerbitzua bere beharretara erabat egokituko direnik.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Europako Erregelamenduan datuak tratatzeko oinarri juridikoa;

- 6.1 a) artikulua: interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako tratatzeko;
- 6.1 b) artikulua: tratamendua beharrezkoa da interesduna kontratu aurreko neurriak aplikatzeko abiaburua duen kontratu bat gauzatzeko;
- 6.1 c) artikulua: tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko.

3.- Tratamenduaren helburua

Helburua da web, app eta enpresaren beste edozein bitarteko elektroniko edo plataforma digitalen erabiltzailearekin harreman komertziala izatea. Tratamendua egiteko aurreikusitako eragiketak honako hauek dira:
- Enkarguak, eskabideak edo erabiltzaileak bere eskura jartzen den edozein harreman-moduren bidez egiten duen edozein eskaera izapidetzea.
- Gure produktuekin eta zerbitzuekin lotutako publizitate-komunikazio komertzialak bidaltzea, edozein bitarteko elektroniko edo fisiko erabiliz, oraingoa edo etorkizunekoa, komunikazio komertzialak egin ahal izateko, erabiltzaileak horretarako baimena eman duenean.
- Zure curriculum-datuak ematen badizkiguzu edo zure curriculuma bidaltzen badiguzu, zure datuak erabiliko ditugu kontaktua eta egiten ditugun hautaketa-prozesuak kudeatzeko.

4.- Datuak gordetzea

Tratamendua amaitzeko interesa dagoen bitartean gordeko dira. Helburu horretarako beharrezkoak ez direnean, segurtasun-neurri egokiekin ezabatuko dira, erabat suntsituko direla bermatzeko. Interesdunak emandako datu pertsonalak bere horretan mantenduko dira, nahiz eta interesdunak datu horiek ezabatzeko eskatu, eta datu horien tratamendua mugatu egingo da, legezko betebeharrak betetzeko eta/edo erreklamazioak gauzatzeko edo defendatzeko soilik.

5.- Zein dira zure eskubideak zure datuak ematen dizkiguzunean?

Erabiltzaileak eskubide hauek ditu:
- Datuak Eskuratzeko Eskubidea, DBEOren 15. artikulua
- Zuzenketa-eskubidea, DBEOren 16. artikulua
- Ezabatzeko eskubidea (ahazteko eskubidea), DBEOren 17. artikulua
- Tratamendua mugatzeko eskubidea, DBEOren 18. artikulua
- Datuen eramangarritasunerako eskubidea, DBEOren 20. artikulua
- Aurka egiteko eskubidea, DBEOren 21. artikulua

Hauek dira eskubideak:
- Zure datuak tratatzen ditugun ala ez jakitea.
- Zure datu pertsonalak eskuratzea.
- Zuzenak ez diren zure datuak zuzentzeko.
- Zure datuak ezabatzeko eskatzea edo emandako baimena kentzea.
- Zure datuen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea; kasu horretan, indarrean dagoen araudiaren arabera baino ez dira gordeko.
- Zure datuen eramangarritasuna, erabilera komuneko formatu egituratu batean emango zaizkizu. Arduradun berriari ere bidal diezazkiokegu. Kasu jakin batzuetan bakarrik balio du.

Era berean, eskubidea du kontrol-agintaritzari www.aepd.eserreklamazioa aurkezteko, tratamendua indarrean dagoen araudiarekin bat ez datorrela uste badu.

Eskubidea baliatzeko, erabiltzaileak NANaren edo pasaportearen fotokopia bidali behar du helbide honetara:

Biltzar eta Ekitaldietako Enpresa Antolatzaile Profesionalen Euskal Elkartea.Helbidea: Telesforo Aranzadi, 2-1. esk. 48008 (Bilbo); IFK zenbakia: G95797296. Harremanetarako helbide elektronikoa: info@opce.eus

6.- Hartzaileei beren datuak jakinarazteko eskubidea.

Enpresak berariaz jakinarazten eta bermatzen die erabiltzaileei beren datu pertsonalak ez zaizkiela inolaz ere hirugarrenei lagako, legezko betebehar bat dagoenean edo tratamenduaren helburuak garatu eta gauzatzeko beharrezkoa denean izan ezik.

Gure zerbitzu-hornitzaileei (Gestoria, etab.) ematen zaizkien datuak datu-prozesatzailearen kontratua sinatuta ematen dira, datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudiak eskatzen duena.

Datu pertsonalen lagapen motaren bat egiten bada, aldez aurretik erabiltzaileen berariazko, informatutako eta zalantzarik gabeko baimena eskatuko da.

7.- Adingabeak

Erabiltzaile adingabea bazara, aldez aurretik zure gurasoen edo tutoreen baimena izan behar duzu, zure datu pertsonalak gure webgunean sartu aurretik. "Enpresak" ez du inolako erantzukizunik izango baldintza hori ez betetzeagatik.

8.- Segurtasun-neurriak

Erabiltzaile adingabea bazara, aldez aurretik zure gurasoen edo tutoreen baimena izan behar duzu, zure datu pertsonalak gure webgunean sartu aurretik. "Enpresak" ez du inolako erantzukizunik izango baldintza hori ez betetzeagatik.

9.- Datuen nazioarteko transferentziak

Biltzen ditugun datuak Europako Esparru Ekonomikoaren barruan gordetzen dira. Europako Esparru Ekonomikotik kanpoko herrialde batean transferitu eta tratatu badaitezke, datu pertsonalen babes-maila egokia bermatzen da.

Scroll to Top